Advertisement


OKLAHOMA

Season Totals 

Record: 8-5

2014-08-30 LA TECH AT OKLAHOMA

2014-09-06 OKLAHOMA AT TULSA

2014-09-13 TENNESSEE AT OKLAHOMA

2014-09-20 OKLAHOMA AT WEST VIRGINIA

2014-10-04 OKLAHOMA AT TCU

2014-10-11 TEXAS AT OKLAHOMA

2014-10-18 KANSAS STATE AT OKLAHOMA

2014-11-01 OKLAHOMA AT IOWA STATE

2014-11-08 BAYLOR AT OKLAHOMA

2014-11-15 OKLAHOMA AT TEXAS TECH

2014-11-22 KANSAS AT OKLAHOMA

2014-12-06 OKLAHOMA STATE AT OKLAHOMA

2014-12-29 OKLAHOMA AT CLEMSON

2014-08-30 LA TECH AT OKLAHOMA

FINAL SCORE: 16 - 48

2014-09-06 OKLAHOMA AT TULSA

FINAL SCORE: 52 - 7

2014-09-13 TENNESSEE AT OKLAHOMA

FINAL SCORE: 10 - 34

2014-09-20 OKLAHOMA AT WEST VIRGINIA

FINAL SCORE: 45 - 33

2014-10-04 OKLAHOMA AT TCU

FINAL SCORE: 33 - 37

2014-10-11 TEXAS AT OKLAHOMA

FINAL SCORE: 26 - 31

2014-10-18 KANSAS STATE AT OKLAHOMA

FINAL SCORE: 31 - 30

2014-11-01 OKLAHOMA AT IOWA STATE

FINAL SCORE: 59 - 14

2014-11-08 BAYLOR AT OKLAHOMA

FINAL SCORE: 48 - 14

2014-11-15 OKLAHOMA AT TEXAS TECH

FINAL SCORE: 42 - 30

2014-11-22 KANSAS AT OKLAHOMA

FINAL SCORE: 7 - 44

2014-12-06 OKLAHOMA STATE AT OKLAHOMA

FINAL SCORE: 38 - 35