HOUSTON

Season Totals 

Record: 6-6

2005-09-01 OREGON AT HOUSTON

2005-09-10 SAM HOUSTON AT HOUSTON

2005-09-16 HOUSTON AT UTEP

2005-10-01 HOUSTON AT TULSA

2005-10-08 HOUSTON AT TULANE

2005-10-15 MEMPHIS AT HOUSTON

2005-10-22 HOUSTON AT MISS ST

2005-11-05 HOUSTON AT UCF

2005-11-13 SOUTHERN MISS AT HOUSTON

2005-11-19 SMU AT HOUSTON

2005-11-26 RICE AT HOUSTON

2005-12-23 KANSAS AT HOUSTON

2005-09-01 OREGON AT HOUSTON

FINAL SCORE: 38 - 24

2005-09-16 HOUSTON AT UTEP

FINAL SCORE: 41 - 44

2005-10-01 HOUSTON AT TULSA

FINAL SCORE: 30 - 23

2005-10-08 HOUSTON AT TULANE

FINAL SCORE: 35 - 14

2005-10-15 MEMPHIS AT HOUSTON

FINAL SCORE: 35 - 20

2005-10-22 HOUSTON AT MISS ST

FINAL SCORE: 28 - 16

2005-11-05 HOUSTON AT UCF

FINAL SCORE: 29 - 31

2005-11-13 SOUTHERN MISS AT HOUSTON

FINAL SCORE: 24 - 27

2005-11-19 SMU AT HOUSTON

FINAL SCORE: 29 - 24

2005-11-26 RICE AT HOUSTON

FINAL SCORE: 18 - 35