WASHINGTON

Season Totals 

Record: 12-2
Time of Possession


2016-09-03 RUTGERS AT WASHINGTON

2016-09-10 IDAHO AT WASHINGTON

2016-09-18 PORTLAND STATE AT WASHINGTON

2016-09-25 WASHINGTON AT ARIZONA

2016-10-01 STANFORD AT WASHINGTON

2016-10-08 WASHINGTON AT OREGON

2016-10-22 OREGON STATE AT WASHINGTON

2016-10-29 WASHINGTON AT UTAH

2016-11-06 WASHINGTON AT CAL

2016-11-13 USC AT WASHINGTON

2016-11-20 ARIZONA STATE AT WASHINGTON

2016-11-25 WASHINGTON AT WASHINGTON ST

2016-12-03 COLORADO AT WASHINGTON

2016-12-31 WASHINGTON AT ALABAMA

2016-09-03 RUTGERS AT WASHINGTON

FINAL SCORE: 13 - 48

2016-09-10 IDAHO AT WASHINGTON

FINAL SCORE: 14 - 59

2016-09-25 WASHINGTON AT ARIZONA

FINAL SCORE: 35 - 28

2016-10-01 STANFORD AT WASHINGTON

FINAL SCORE: 6 - 44

2016-10-08 WASHINGTON AT OREGON

FINAL SCORE: 70 - 21

2016-10-22 OREGON STATE AT WASHINGTON

FINAL SCORE: 17 - 41

2016-10-29 WASHINGTON AT UTAH

FINAL SCORE: 31 - 24

2016-11-06 WASHINGTON AT CAL

FINAL SCORE: 66 - 27

2016-11-13 USC AT WASHINGTON

FINAL SCORE: 26 - 13

2016-11-20 ARIZONA STATE AT WASHINGTON

FINAL SCORE: 18 - 44

2016-11-25 WASHINGTON AT WASHINGTON ST

FINAL SCORE: 45 - 17

2016-12-03 COLORADO AT WASHINGTON

FINAL SCORE: 10 - 41

2016-12-31 WASHINGTON AT ALABAMA

FINAL SCORE: 7 - 24