OKLAHOMA STATE

Season Totals 

Record: 9-4
Time of Possession


2008-08-30 OKLAHOMA STATE AT WASHINGTON ST

2008-09-06 HOUSTON AT OKLAHOMA STATE

2008-09-13 MISSOURI STATE AT OKLAHOMA STATE

2008-09-27 TROY AT OKLAHOMA STATE

2008-10-04 TEXAS A&M AT OKLAHOMA STATE

2008-10-11 OKLAHOMA STATE AT MISSOURI

2008-10-18 BAYLOR AT OKLAHOMA STATE

2008-10-25 OKLAHOMA STATE AT TEXAS

2008-11-01 IOWA STATE AT OKLAHOMA STATE

2008-11-08 OKLAHOMA STATE AT TEXAS TECH

2008-11-15 OKLAHOMA STATE AT COLORADO

2008-11-29 OKLAHOMA AT OKLAHOMA STATE

2008-12-30 OKLAHOMA STATE AT OREGON

2008-08-30 OKLAHOMA STATE AT WASHINGTON ST

FINAL SCORE: 39 - 13

2008-09-06 HOUSTON AT OKLAHOMA STATE

FINAL SCORE: 37 - 56

2008-09-27 TROY AT OKLAHOMA STATE

FINAL SCORE: 24 - 55

2008-10-04 TEXAS A&M AT OKLAHOMA STATE

FINAL SCORE: 28 - 56

2008-10-11 OKLAHOMA STATE AT MISSOURI

FINAL SCORE: 28 - 23

2008-10-18 BAYLOR AT OKLAHOMA STATE

FINAL SCORE: 6 - 34

2008-10-25 OKLAHOMA STATE AT TEXAS

FINAL SCORE: 24 - 28

2008-11-01 IOWA STATE AT OKLAHOMA STATE

FINAL SCORE: 17 - 59

2008-11-08 OKLAHOMA STATE AT TEXAS TECH

FINAL SCORE: 20 - 56

2008-11-15 OKLAHOMA STATE AT COLORADO

FINAL SCORE: 30 - 17

2008-11-29 OKLAHOMA AT OKLAHOMA STATE

FINAL SCORE: 61 - 41