NAVY

Season Totals 

Record: 9-5
Time of Possession


2016-09-03 FORDHAM AT NAVY

2016-09-10 UCONN AT NAVY

2016-09-17 NAVY AT TULANE

2016-10-01 NAVY AT AIR FORCE

2016-10-08 HOUSTON AT NAVY

2016-10-13 NAVY AT ECU

2016-10-22 MEMPHIS AT NAVY

2016-10-28 NAVY AT USF

2016-11-05 NOTRE DAME AT NAVY

2016-11-12 TULSA AT NAVY

2016-11-19 NAVY AT ECU

2016-11-26 NAVY AT SMU

2016-12-03 TEMPLE AT NAVY

2016-12-10 NAVY AT ARMY

2016-12-23 LA TECH AT NAVY

2016-09-10 UCONN AT NAVY

FINAL SCORE: 24 - 28

2016-09-17 NAVY AT TULANE

FINAL SCORE: 21 - 14

2016-10-01 NAVY AT AIR FORCE

FINAL SCORE: 14 - 28

2016-10-08 HOUSTON AT NAVY

FINAL SCORE: 40 - 46

2016-10-22 MEMPHIS AT NAVY

FINAL SCORE: 28 - 42

2016-10-28 NAVY AT USF

FINAL SCORE: 45 - 52

2016-11-12 TULSA AT NAVY

FINAL SCORE: 40 - 42

2016-11-19 NAVY AT ECU

FINAL SCORE: 66 - 31

2016-11-26 NAVY AT SMU

FINAL SCORE: 75 - 31

2016-12-03 TEMPLE AT NAVY

FINAL SCORE: 34 - 10

2016-12-23 LA TECH AT NAVY

FINAL SCORE: 48 - 45