KANSAS STATE

Season Totals 

Record: 11-2
Time of Possession


2012-09-01 MISSOURI STATE AT KANSAS STATE

2012-09-08 MIAMI (FL) AT KANSAS STATE

2012-09-15 NORTH TEXAS AT KANSAS STATE

2012-09-22 KANSAS STATE AT OKLAHOMA

2012-10-06 KANSAS AT KANSAS STATE

2012-10-13 KANSAS STATE AT IOWA STATE

2012-10-20 KANSAS STATE AT WEST VIRGINIA

2012-10-27 TEXAS TECH AT KANSAS STATE

2012-11-03 OKLAHOMA STATE AT KANSAS STATE

2012-11-10 KANSAS STATE AT TCU

2012-11-17 KANSAS STATE AT BAYLOR

2012-12-01 TEXAS AT KANSAS STATE

2013-01-03 OREGON AT KANSAS STATE

2012-09-08 MIAMI (FL) AT KANSAS STATE

FINAL SCORE: 13 - 52

2012-09-15 NORTH TEXAS AT KANSAS STATE

FINAL SCORE: 21 - 35

2012-09-22 KANSAS STATE AT OKLAHOMA

FINAL SCORE: 24 - 19

2012-10-06 KANSAS AT KANSAS STATE

FINAL SCORE: 16 - 56

2012-10-13 KANSAS STATE AT IOWA STATE

FINAL SCORE: 27 - 21

2012-10-20 KANSAS STATE AT WEST VIRGINIA

FINAL SCORE: 55 - 14

2012-10-27 TEXAS TECH AT KANSAS STATE

FINAL SCORE: 24 - 55

2012-11-03 OKLAHOMA STATE AT KANSAS STATE

FINAL SCORE: 30 - 44

2012-11-10 KANSAS STATE AT TCU

FINAL SCORE: 23 - 10

2012-11-17 KANSAS STATE AT BAYLOR

FINAL SCORE: 24 - 52

2012-12-01 TEXAS AT KANSAS STATE

FINAL SCORE: 24 - 42