KANSAS

Season Totals 

Record: 12-1
Time of Possession


2007-09-01 CENT MICHIGAN AT KANSAS

2007-09-08 SE LOUISIANA AT KANSAS

2007-09-15 TOLEDO AT KANSAS

2007-09-22 FIU AT KANSAS

2007-10-06 KANSAS AT KANSAS STATE

2007-10-13 BAYLOR AT KANSAS

2007-10-20 KANSAS AT COLORADO

2007-10-27 KANSAS AT TEXAS A&M

2007-11-03 NEBRASKA AT KANSAS

2007-11-10 KANSAS AT OKLAHOMA STATE

2007-11-17 IOWA STATE AT KANSAS

2007-11-24 MISSOURI AT KANSAS

2008-01-03 KANSAS AT VT

2007-09-01 CENT MICHIGAN AT KANSAS

FINAL SCORE: 7 - 52

2007-09-15 TOLEDO AT KANSAS

FINAL SCORE: 13 - 45

2007-09-22 FIU AT KANSAS

FINAL SCORE: 3 - 55

2007-10-06 KANSAS AT KANSAS STATE

FINAL SCORE: 30 - 24

2007-10-13 BAYLOR AT KANSAS

FINAL SCORE: 10 - 58

2007-10-20 KANSAS AT COLORADO

FINAL SCORE: 19 - 14

2007-10-27 KANSAS AT TEXAS A&M

FINAL SCORE: 19 - 11

2007-11-03 NEBRASKA AT KANSAS

FINAL SCORE: 39 - 76

2007-11-10 KANSAS AT OKLAHOMA STATE

FINAL SCORE: 43 - 28

2007-11-17 IOWA STATE AT KANSAS

FINAL SCORE: 7 - 45

2007-11-24 MISSOURI AT KANSAS

FINAL SCORE: 36 - 28

2008-01-03 KANSAS AT VT

FINAL SCORE: 24 - 21