IOWA

Season Totals 

Record: 11-1
Time of Possession


2002-08-31 AKRON AT IOWA

2002-09-07 IOWA AT MIAMI (OH)

2002-09-14 IOWA STATE AT IOWA

2002-09-21 UTAH STATE AT IOWA

2002-09-28 IOWA AT PENN STATE

2002-10-05 PURDUE AT IOWA

2002-10-12 MICHIGAN STATE AT IOWA

2002-10-19 IOWA AT INDIANA

2002-10-26 IOWA AT MICHIGAN

2002-11-02 WISCONSIN AT IOWA

2002-11-09 NORTHWESTERN AT IOWA

2002-11-16 IOWA AT MINNESOTA

2002-08-31 AKRON AT IOWA

FINAL SCORE: 21 - 57

2002-09-07 IOWA AT MIAMI (OH)

FINAL SCORE: 29 - 24

2002-09-14 IOWA STATE AT IOWA

FINAL SCORE: 36 - 31

2002-09-21 UTAH STATE AT IOWA

FINAL SCORE: 7 - 48

2002-09-28 IOWA AT PENN STATE

FINAL SCORE: 42 - 35

2002-10-05 PURDUE AT IOWA

FINAL SCORE: 28 - 31

2002-10-12 MICHIGAN STATE AT IOWA

FINAL SCORE: 16 - 44

2002-10-19 IOWA AT INDIANA

FINAL SCORE: 24 - 8

2002-10-26 IOWA AT MICHIGAN

FINAL SCORE: 34 - 9

2002-11-02 WISCONSIN AT IOWA

FINAL SCORE: 3 - 20

2002-11-09 NORTHWESTERN AT IOWA

FINAL SCORE: 10 - 62

2002-11-16 IOWA AT MINNESOTA

FINAL SCORE: 45 - 21